தொடர்பு கொள்ள

தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் twitterஇல் http://twitter.com/kalimankalayam என்ற அக்கௌண்டுக்கு நேர் செய்தி அனுப்பலாம்.

நன்றி.

Advertisements