ஒரு சிறு அறிவிப்பு

இங்கு முத்தாரம்/ கல்கண்டு/ மஞ்சரி இவற்றின் சாயல் மட்டும் இருந்தால் போதுமென நீண்ட நெடும் பெரும் அறிய கனமான தீவிர சிந்தனை கொண்ட பதிவுகளை இடுவதற்காக இன்னொரு இடம் பிடித்துவிட்டேன்:

வாருங்கள் போகலாம்- மரணமொக்கை!

Advertisements