மேற்கோள்

..

“நிற்க, அன்னையின் மார்பைத் தமது யோகசக்திக் கரத்தால் தொட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, அக்கர சக்திக்கும் எங்கேயோ சொப்பனம்போல் அவளை இழுத்துக் கொண்டு போய்க் கொண்டிருந்த சக்திக்கும், விழிப்பும் கனவுமாக ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டு வந்து, வரவர அச்சொப்பன சக்தி அடங்கிக் கொண்டே வந்து, இறுதியில் அஜ்ஜீவவியக்தி (பிராண சக்தி) உள்ளேயே ஒடுங்கிக் கலந்து விட்டது. முற்றும் தற்போதமிழந்து, தூலம் வீரியம், மனங்கலந்து தூங்காமல் தூங்கும் ஒரு சிற்சுகவுலகில் உலவி,  கனவு கண்டொடுங்கியதுபோல்,  வல்வினை வாழ்வின் மாயப்படலங்களெல்லாம் ஒடுங்கி, ஒரு சுத்த சத்வ நிலையில் உள்ளேயே ஜீவன் வந்தடங்கி விட்டது.”

– ஸ்ரீ ரமண விஜயம், சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியார்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s