இன்றே கடைசி காட்சி

..

சென்ற பதிவு குறித்து ஒரு விளக்கம் – சிலர் தரவுகளைக் கொண்டு விமரிசனத்தை எதிர்கொள்ளாமல் வசவுகளைக் கொண்டு எதிர்கொள்வதாக ஒரு நண்பர் எழுதியிருந்தார். உண்மையைச் சொன்னால் எனக்கு எப்படிப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு இதை எல்லாம் எதிர்கொள்ள முடியும் என்று தெரியவில்லை, அதனால் என்ன பலன் இருக்கும் என்றும் புரியவில்லை.

உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஆய்வுக் கட்டுரைக்கான குறிப்புகளைத் தந்திருக்கிறேன், இதை தரவுகளைக் கொண்டு எப்படி மறுக்க முடியும், அப்படியே நாலு தரவுகளைக் கொடுத்தாலும் அது செல்லுபடியாகுமா சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுரையை எழுதினால் நியாயமான எதிர்வினை வசவு மாதிரிதான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.

OoO

Research notes for tomorrow’s post –

problem –

varnasrama in hinduism

radical solution needed
get rid of krishna and rama?
buddha the latest avatar of vishnu annuls all previous avatars?
might work.
ambedkar + buddhism + hinduism could be unbeatable combo
now, find some text that says buddha supercedes all previous teaching

தமிழரின் தாய்மதம் பௌத்தம், all problems solved.

0000

a friend says Rajaji spoke highly of Nehru on his death, this is the qyote –

“Eleven years younger than me, eleven times more important to the nation, eleven hundred times more beloved of the nation, Sri Nehru has suddenly departed from our midst and I remain alive to hear the sad news from Delhi — and bear the shock… .

The old guard-room is completely empty now… I have been fighting Sri Nehru all these 10 years over what I consider faults in public policies. But I knew all along that he alone could get them corrected. No one else would dare do it, and he is gone, leaving me weaker than before in my fight. But fighting apart, a beloved friend is gone, the most civilised person among us all. Not many among us are civilised yet.

God save our people.”

A pity this makes Rajaji useless for criticising nehru, need to find some other use for him.

good, this helps us get close to Ambedkarites.

according to rajaji, civilised person = brahmins, hence prove both aryans -> hitler -> genocidal X
uncivilised -> sc/st/ dravidians -> ambedkar -> casteist oppression

குலக்கல்வித் திட்டம்.

00000

Another nugget – Rajaji addressed Lord Mountbatten as Dear Dickie.

use this to suggest that Rajaji and Mountbatten had perverse relationship – டியர் டிக்கி 🙂