விதிக்கப்பட்டது!

உலகம் தட்டையாயிருந்தபோது
விளிம்புகள் பற்றிய பயம் எங்கும் விரவியிருந்ததாம்.
உலகம் உருண்டையென்றான பின்னர்,
விதிக்கப்பட்ட உலகில்
பிறந்தவன் நான்.
வார்ப்புகள் உறைந்த
இறந்த காலத்தில்
இயல்பு நிலைத்திருக்கக்கடவது
என்கிறது சாபம்.
அச்சுக்களின் பிரதிகள்
உருண்டைகளாக பிரபஞ்சம்
எங்கும் இறைந்து கிடக்கின்றன

உலகம் உருண்டையாக இருப்பதற்கான
பௌதிகவிதிகள் என்னைப்பயமுறுத்திக்கொண்டிருக்கின்றன.

2 thoughts on “விதிக்கப்பட்டது!

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s