இன்று எழுத்துக்கள் வேலை செய்வதில்லை எனதகாக எழுதாட்டது

எல்லாம் நல்லாடி நடக்குமோது எந்த சிரமமும்
தெயாது; ஒனோ இன்டோ இசகுமோதுதான்
மெனக்கிட்டு எடுத்துச் செய்வோம்- எந்த
விஉமத்தக்க அலனும் இல்லாமல்.

2 thoughts on “இன்று எழுத்துக்கள் வேலை செய்வதில்லை எனதகாக எழுதாட்டது

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.