இன்று இங்கு இதுவரை ஐம்பத்தாறு பதிவுகளை வாசித்திருக்கும் நண்பருக்கு ஒரு வார்த்தை

யாரோ ஒரு அமெரிக்க நண்பர் இந்த தளத்தில் எதையோ நீண்ட நேரம் தேடிக் கொண்டிருப்பதாய் தெரிகிறது-

அமெரிக்க நண்பரே, நீங்கள் தேடியது கிடைத்திருந்தால் மகிழ்ச்சி, ஏமாற்றம் அளித்திருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், இது எதுவும் வேண்டுமென்றே செய்ததல்ல.

ஆனால் இந்தக் கவிதையை நீங்கள் வாசித்திருப்பது நிறைவளிக்கிறது- ‘என் ஒவ்வொரு கவிதையிலும் நானொரு களப்பலி ஆகிறேன்‘. இன்று எழுதினால்கூட இதில் ஒரு வார்த்தை மாற்ற மாட்டேன்.

Advertisements